Dự án

Trong những năm duy trì và phát triển, Ngoc Minh Services đã thành công trong việc tiếp nhận và triển khai rất nhiều các dự án cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước

Dự án về áo POLO

Dự án về móc thép treo đồ

Dự án về bảo hộ y tế

Dự án về khung thép

Dự án về đồ bảo hộ lao động

Khách hàng của chúng tôi