Giới thiệu

Let’s make
connect better

Message từ CEO

Với mục đích mang lại thật nhiều giá trị cho khách hàng, đối tác, và nhân viên, chúng tôi bằng kiến thức và kinh nghiệm, hướng đến kết nối các hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Tin tưởng lẫn nhau, hợp tác win-win, kinh doanh dài hạn, tạo ra nhiều công ăn việc làm, tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt, giúp mọi người gần gũi nhau hơn, xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

CEO Phạm Minh Đức

Team member

Mr. Phạm Minh Đức
CEO

Mr. Dan Seiichiro
Sale Director

Mrs. Urara Fukada
Representative in Japan